July 18, 2021

Kaj je kršitev blagovne znamke in kaj ne

Blagovne znamke ponujajo dobro zaščito podjetjem in drugim imetnikom, ki se odločijo zaščititi svojo intelektualno lastnino na ta način. Pojavljajo pa se tudi nekateri nesporazumi, ki pogosto izvirajo iz tega, da ne vemo, kaj blagovna znamka sploh pokriva. Tako težko ugotovimo, ali gre za kršitev blagovne znamke ali ne.

To je posebej relevantno za podjetnike, ki želijo preprečiti zlorabe svojih zaščitenih znakov. Na drug strani so ta znanja dragocena tudi za tiste, ki želijo uporabljati kakšne vsebine, ki bi morda lahko bile zaščitene. Vsekakor se splača vedeti, kaj je kršitev blagovne znamke in kaj ne. Več o tem lahko ugotovimo, če se pobližje seznanimo s postopkom registracije in obsegom zaščite.

Kaj pomeni kršitev blagovne znamke?

Blagovna znamka omogoča zaščito prepoznavnih znakov, predvsem logotipov, napisov in grafičnih elementov. Vezana je na točno določene vsebine, ki so zaščitene v izbranih klasifikacijskih razredih in na določenem geografskem področju. Ob registraciji moramo izbrati področje zaščite, tudi panoge, v katerih poslujemo in želimo zlorabe preprečiti. Geografska zaščita je vezana na izbrane države.

To pomeni, da kršitev blagovne znamke ni vsaka uporaba zaščitenih znakov. Še vedno lahko znake uporabljamo v drugih okoliščinah, zaščiteni so le za uporabo v panogah, ki so bile izbrane ob registraciji. Tako konkurenca ne more uporabiti zaščitenih znakov, da bi si pomagala pri poslovanju. Enako je pri geografski zaščiti, kršitev blagovne znamke lahko prepoznamo le tam, kjer zaščita dejansko velja, v tujini teh pravic morda ne bomo mogli uveljavljati.

Kršitev blagovne znamke na spletu

Nekateri kompleksni primeri lahko nastanejo v primeru kršitev blagovne znamke na spletu. Vsekakor se tu splača sodelovati z izkušenim zastopnikom, Patent.si na http://www.patent.si/obvestila/prijave-krsitev-intelektualnih-pravic-na-facebooku predstavlja podrobnosti, povezane s kršitvami intelektualnih pravic na spletu, predvsem na družbenih omrežjih. Ker se tu pojavljajo vedno večja tveganja za kršitev blagovne znamke, se je pametno na morebitne kršitve dobro pripraviti.